Fakta-Fakta Peristiwa Tragedi Karbala – Syahidnya Imam Husain as

Peristiwa yang terjadi di hari 10 Muharram 61H di Karbala, bukan saja menjadi tragedi kemanusiaan terparah di dalam sejarah manusia, tetapi juga menjadi tragedi paling mengerikan di dalam sejarah Islam. Namun demikian, syahadah Imam Husain as di hari itu menjadi “keharusan” untuk menyelamatkan agama datuknya, Muhammad Saw.

Ust Miftah F. Rakhmat menyarikan beberapa fakta penting kejadian ini dari berbagai sumber.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma Shalli ‘ala Muhammad wa Ali Muhammad

Imam Husain as berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah pada 28 Rajab 60 H, bertepatan dengan 7 Mei 680 Masehi. Imam ditemani keluarganya baik perempuan dan anak-anak. Jumlah anak-anak laki-laki yang ikut kafilah Imam sebanyak 21 orang.

Muslim bin Aqil ra diutus Imam menemui penduduk Kufah pada 15 Ramadhan. Ia ditemani dua orang. Ia kembali ke Madinah, menyampaikan salam perpisahan pada keluarganya, kemudian menempuh jalan menuju Kufah membawa surat Imam. Kedua temannya gugur di tengah jalan karena kesulitan menempuh medan dan kehausan. Muslim menuju Kufah sendirian.

Muslim bin Aqil ra sampai di kufah pada 25 Syawal. Ia tinggal bersama Mukhtar Al-Tsaqafi. Pertemuan-pertemuan dengan penduduk Kufah telah membuatnya menjadi musuh Ubaidillah Ibnu Ziyad, penguasa Kufah waktu itu. Muslim dan sahabatnya, Hani bin Urwah dijatuhkan dari masjid Kufah. Kepala mereka dipenggal, dan dibawa ke pasar tempat biasa orang membeli kambing.

Imam Husain as meninggalkan Makkah pada 8 Dzulhijjah. Bersama Imam ikut pula keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, juga orang-orang dari Hijaz, Basrah, dan Kufah. Menurut kitab Nafas al-Mahmum dari Syaikh Abbas al-Qummi (halaman 91), Imam memberi masing-masing orang itu sepuluh dinar dan seekor unta untuk membantu mereka membawa barang-barang.

Tempat-tempat yang dilalui Imam dalam perjalanannya menuju Karbala: Taff, Al-Sifah, Dzat ‘Irq, Al-Hajir, Al-Khuzaymiyya, Zarood, Al-Tsalabiyya, Al-Shuquq, Zubala, Al-‘Aqaba, Sharif, Al-Bayda, Ar-Ruhayma, al-Qadisiyya, al-Uthayb, dan Qasr Muqatil. Keseluruhan jarak yang ditempuh Imam dari Madinah menuju Makkah, dan dari Makkah menuju Karbala adalah sekitar 2300 kilometer.

Di Al-Sifah, Imam Husain as bertemu dengan penyair Farazdaq yang berkata: “Hati penduduk Kufah bersamamu, tapi pedang mereka (diarahkan) untuk membunuhmu.” (Tarikh Thabari, 6:218)

Ketika sampai di Qasr Muqatil, tidak jauh dari Kufah, kafilah Imam dihadang 1000 pasukan musuh di bawah komando al-Hurr bin Yazid al-Riyahi. Pasukan inilah yang mengalihkan perjalanan Imam dari Kufah dan mengarahkannya menuju padang tandus Karbala. Pasukan al-Hurr kehausan, dan Imam memerintahkan keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk memberi mereka minuman.

Sesampainya di Karbala, sekitar 11 – 12 km dari Kufah, Imam turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah Karbala dan berkata: “Demi Allah, inilah tanah karbun (duka cita) wa bala (dan musibah/ujian). Di sinilah para perempuan akan dijadikan tawanan. Di sini anak-anakku dianiaya, dan di sini para pejuang akan berguguran. Di sini (kehormatan) ahli bayt Rasulullah Saw dihinakan! Di sini, janggutku akan berlumuran darah! Di sini sepetak bumi akan digali untuk jasad kita.” (Al-Shawa’iq al-Muhriqah, Ibn Hajar al-‘Asqalani).

Menurut sebagian kitab tarikh, Imam Husain as mencari pemilik tanah seluas empat mil persegi itu, dan membelinya seharga 60.000 dinar, untuk dijadikan pusara tempatnya kelak dan para syuhada lainnya dikebumikan. (Karbala and Beyond, Yassin T, Jibbouri, halaman 72)

Ada banyak versi tentang jumlah yang hadir di Karbala. Pasukan Imam mulai dari tujuhpuluh dua orang hingga seratus lebih bahkan hingga 200 – 300. Sedangkan pasukan musuh bervariasi, dengan catatan historis seperti ini (nama yang disebut adalah komandan pasukan):

Umar bin Sa’ad, 6.000 orang
Urwah bin Qais, 4.000 orang
Sinan bin Anas, 4.000 orang
Hasin bin Namir, 9.000 orang
Syimr bin Dzil Jawsyan, 4.000 orang
Mazar bin Ruhaynah, 3.000 orang
Yazid bin Rikab, 2.000 orang
Najr bin Kharsyi’ah, 2.000 orang
Muhammad bin As’ath, 1.000 orang
Abdullah bin Hasin, 1.000 orang
Khawli bin Yazid, 1.000 orang
Bakr bin Kasab, 3.000 orang
Hijr bin Abjar, 1.000 orang
Hurr bin Yazid, 3.000 orang
Ditambah dengan pasukan Syabt bin Rabi’ sebanyak 24.000 orang, maka total pasukan musuh sekitar 68.000.

Peristiwa Asyura terjadi pada hari Jumat, 10 Muharram 61 H. Pada hari itu, Imam sempat berkhotbah dua kali mengingatkan pasukan musuh.

Menurut Wikipedia, jumlah pasukan Imam sekitar 300 orang, dengan data syuhada sebanyak 128 atau 136 orang, baik laki-laki maupun perempuan.

TRAGEDI KARBALA

Imam Husain as lahir di Madinah, 3 Sya’ban 3 Hijriah. Saudaranya adalah Imam Hasan as. Hasan dan Husain adalah juga nama kedua putra Nabi Harus as, Syabar dan Syubair.

Imam Husain adalah satu-satunya manusia yang ayahnya Imam, saudaranya Imam, dan putranya juga Imam. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang memperoleh keistimewaan seperti itu. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah sa, ayahandanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as, dan kakek neneknya adalah Rasulullah Saw dan Sayyidah Khadijah sa.

Ketika lahir, bayi mungil nan molek itu dibawa ke hadapan Rasulullah Saw. Nabi kemudian bersabda: “Husain dariku, dan aku dari Husain.” Husain minni wa ana min al-Husain. (Sunan al-Turmudzi, hadis nomor 2970, derajat hadis hasan menurut al-Albani).

Al-Husain jelas dari Rasulullah Saw, karena ia keturunan Sang Nabi. Tapi apa makna “dan aku dari Husain”? Yassin Al-Jibouri menafsirkannya sebagai berikut. Nabi Saw adalah perwujudan Islam. Nabi adalah manifestasi Islam seluruhnya. Ketika Nabi menyampaikan itu, Nabi Saw tahu bahwa keberlangsungan agama Islam yang dibawanya hanya akan tegak sampai hari kiamat melalui Al-Husain. Syahadah Imam Husain di Karbala-lah yang menyelamatkan Islam. Benar kiranya, bahwa setiap muslim sekarang ini berutang terima kasih dan kewajiban atas pengorbanan keluarga Rasulullah Saw di Karbala.

Maka tumbuhlah Al-Husain dalam dekapan Rasulullah Saw. Imam Ali—ayahnya—sering membawa Al-Husain ke pangkuan Nabi. Setiap kali Nabi menimang Al-Husain, ia memeluknya dan menciumi lehernya berulang-ulang. Sempat Ali bertanya: “Mengapa leher itu yang sering kaucium ya Rasulallah?” Dan Nabi menitikkan airmatanya…

Nabi sering menggendong Imam Hasan dan Imam Husain di pundaknya. Ketika Nabi membeli Zuljanah, kuda putih besar itu dari Haris, ia melihat Al-Husain sering mendekatinya. Seolah ada percakapan antara anak kecil dan kuda itu. Nabi bertanya, “Maukah engkau mengendarainya?” Al-Husain mengiyakan. Nabi meminta kuda itu dibawa mendekat. Ketika sudah dekat benar, Zuljanah tiba-tiba merebahkan tubuhnya, sehingga Al-Husain kecil dengan mudah naik di atasnya.

Keindahan akhlak Imam Husain, sebagaimana Ahlul Bayt lainnya, adalah yang paling menyerupai Rasulullah Saw. Shahih Bukhari meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Husain bin Ibrahim, yang memperolehnya dari Husain bin Muhammad: “Telah bercerita kepada kami Jarir dari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu: “Kepala (terputus) Al-Husain didatangkan pada Ubaidullah bin Ziyad. Ia meletakkanya di atas nampan, kemudian menekan-nekannya. Ia lalu berkata sesuatu tentang Al-Husain.” Anas berkata: “Al-Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Saw.” (Shahih Bukhari, hadis nomor 3465, Kitab Manaqib).

Maka ketika Al-Husain as berdiri di padang Karbala, ia mengingatkan musuh-musuhnya tentang dirinya. Bahwa ia adalah Ahli Bait Rasulillah. Bahwa pedang yang ia bawa adalah pedang Nabi, jubah yang ia pakai adalah jubah Nabi. Serban yang ia kenakan adalah serban Rasulullah Saw. Tetapi semua itu tidak membuat pasukan yang sudah tergoda dengan gelimang janji dan harta itu berpaling. Ketika Imam Husain bertanya, apa yang membuat mereka memeranginya? Mereka menjawab: “Karena ketaatan kami pada Amir Ubaidillah bin Ziyad.” Karena ketaatan mereka pada penguasa yang zalim.

Di Karbala, perang itu tak terelakkan. Dalam Injil, Perjanjian Lama, Yeremia 46:6 dan 46:10 mencatat sebuah peristiwa di tanah utara, di dekat sungai Efrat. Entah sebuah nubuwat atau peristiwa yang sama terulang.

Berikut kutipan perjanjian lama tentang peristiwa di tepi sungai Efrat: Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri; di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah… Hari itu ialah hari Tuhan ALLAH semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawan-Nya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan ALLAH semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat.

Ketika satu persatu pahlawan Islam itu gugur, dan sejarah mencatatkan kesetiaan dan pengorbanan mereka dengan teladan yang sempurna, keluarga Rasulullah Saw yang tersisa meniti perjalanan menuju istana penguasa. Sebelum Imam Husian syahid, setelah bertempur dan bersimbah darah, ia kembali ke tendanya. Memegang tangan kanan Imam Ali Zainal Abidin yang terbaring sakit, menekannya ke dadanya dan mengajarkannya doa. Sebuah hadiah terakhir. Persiapan bagi lautan musibah dan bencana yang akan dihadapi As-Sajjad as. Imam pun melepas keluarganya dan menjemput syahadah.

Ketika Imam tersungkur dan jatuh, Zuljanah berjalan mengitarinya, melindungi junjungannya dari serangan musuh yang datang. Ia mengusap kepala Imam yang bersimbah darah dengan kepalanya. Di saat seperti itu, Ibn Sa’ad berteriak lantang: “Tangkap kuda itu! Itu salah satu kuda Rasulullah!” Puluhan orang merangsek mendekati Zuljanah, tapi ia dengan tangkas mengibaskan kaki dan ekornya, bergeliat begitu perkasa, sehingga beberapa orang dan kuda-kuda yang lain jatuh binasa.

Ibn Sa’ad kemudian berkata: “Biarkan dia…kita lihat apa yang mau dilakukannya…” Merasa aman, kuda itu kembali menemui Imam Husain as, mengusap dan menghirup darah yang mengalir dari kepala Imam. Ia melengking dengan keras. Jeritan, teriakan, kesedihan perpisahan. Kemudian dengan cepat ia berlari ke arah tenda perempuan dan anak-anak. Konon, setelah itu, Zuljanah tak pernah terlihat lagi…

Di padang Karbala, Al-Husain seorang diri. Sahabat-sahabatnya telah banyak yang gugur. Seiring dengan teriakan Sayyidah Zainab sa, sekelompok musuh mendekati Imam yang tengah terbaring. Imam berkata ke arah Umar bin Sa’ad: “Hai Umar, apakah Abu Abdillah mesti dibunuh dan engkau menyaksikannya?” Imam memalingkan wajahnya. Airmata membasahi janggutnya. Sayyidah Zainab menjerit: “Tidakkah ada seorang muslim di antara kalian?” Mereka tidak memedulikannya. Kemudian Umar bin Sa’ad berteriak: “Habisi dia!” Syimr bin Zil Jawsyan yang pertama menaatinya. Ia menendang Imam dengan kakinya. Duduk di atas pundaknya. Mencengkeram dengan kencang janggut sucinya. Menusuknya dengan duabelas tikaman. Kemudian ia menebas dan memisahkan kepala suci itu dari jasadnya…

Salam bagimu Ya Aba ‘Abdillah…

Orang-orang keji itu kini mengerumuni jasad suci tanpa kepala. Ishaq bin Hawayh menarik paksa jubahnya. Akhnas bin Murtsid bin Alqamah al-Hadhrami mengambil serbannya. Aswad bin Khalid melepaskan sandalnya. Jami’ bin Khalq al-Awdi dan seorang dari Bani Tamim bernama Aswad bin Khanzalah mengambil pedangnya.

Datanglah Bajdal. Ia melihat ada cincin yang diselimuti darah merah di tangan Imam. Ia memotong jari Imam, mengambil cincin itu. Qays bin al-Asy’ats menjarah pelana tempat duduk Imam yang terlepas dari Zuljanah. Sobekan-sobekan pakaian Imam diambil paksa oleh Ja’unah bin Hawiyah. Busur panah dan baju luarnya direnggut oleh Rahil bin Khaytsamah, Hani bin Syahib al-Hadhrami dan Jarar bin Mas’ud al-Hadhrami.

Ada orang yang hendak mengambil apa yang tersisa dari baju yang melekat pada tubuh Imam. Konon, ia tidak dapat melakukannya. Tangan Imam terasa berat menghalanginya. Ia tebas tangan kanannya. Tangan kiri Imam menghalanginya. Ia potong juga tangan kiri Imam itu. Ketika ia hendak melepaskan yang tersisa dari pakaian di tubuh Imam, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Ia urung melakukan niatnya. Ia terjatuh dan tak sadarkan diri.

Ketika pingsan—ia melihat Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah dan Imam Hasan. Ia melihat Sayyidah Fatimah berkata kepada Al-Husain: “Duhai anakku, mereka telah membunuhmu. Semoga Allah membunuh mereka.” Al-Husain berkata kepada ibunya sambil menunjuk orang itu: “Wahai Ibu, orang ini telah menebas tanganku.” Kemudian Sayyidah Fatimah berkata: “Semoga Allah memutus kedua tangan dan kakinya, membuatnya buta, dan menariknya pada siksa neraka.” Ujarnya kemudian: “Sungguh, aku sekarang buta. Tangan dan kakiku sudah tiada. Satu-satunya yang tersisa tinggal api neraka…” (Sumber: Karbala and Beyond, Yasin T. Jibouri halaman 86).

Nama-Nama para syuhada Karbala:

Keluarga Rasulullah Saw:

 • Imam Husain bin Ali, cucunda Rasulullah Saw, pemimpin kafilah.
 • Abbas bin Ali, saudara Imam Husain, pemimpin pasukan. Putra Imam Ali dari Ummul Banin. Pembawa bendera Karbala.
 • Ali Akbar bin Husain, putra Imam Husain dari Ummu Laila. Syahid pada usia 18 tahun.
 • Ali Asghar bin Husain, dikenal dengan gelaran “Abdullah” (Imam Husain adalah “Abu Abdillah”), usia enam bulan, putra Imam Husain dari Rubab binti Imra al-Qays.
 • Umar bin Ali, saudara Imam Husain, adik Abbas bin Ali.
 • Ja’far bin Ali, saudara Imam Husain, adik Abbas bin Ali.
 • Abu Bakar bin Ali, saudara Imam Husain, adik Abbas bin Ali.
 • Abu Bakar bin Hasan, keponakan Imam Husain. Putra saudaranya Imam Hasan as.
 • Qasim bin Hasan, keponakan Imam Husain.
 • Qasim bin Abbas bin Ali, putra Abbas.
 • Fadhl bin Abbas bin Ali, putra Abbas (Abbas dikenal sebagai “Abul Fadhl”).
 • Abdullah bin Hasan bin Ali, keponakan Imam Husain.
 • ‘Aun bin Abdillah bin Ja’far, putra Sayyidah Zainab sa.
 • Muhammad bin ‘Abdillah bin Ja’far, putra Sayyidah Zainab sa. Kedua putra Sayyidah Zainab syahid di hadapannya. Imam membawa mereka ke dalam tenda. Semua keluarga menangis dan menjerit, kecuali Sayyidah Zainab. Ia berkata: “Aku tidak ingin Husain melihatku berduka. Hari ini aku bahagia dengan anak-anakku.”
 • Abdullah bin Muslim bin ‘Aqil, putra Muslim, saudara sepupu Imam Husain as.
 • Muhammad bin Muslim bin ‘Aqil.
 • Muhammad bin Sa’id.
 • Abdurrahman bin Aqil.
 • Ja’far bin Aqil bin Abi Thalib.

Syuhada dari Bani Asad:

 • Uns bin Hars al-Asadi.
 • Habib bin Mazahir, pemimpin pasukan sayap kiri. Di antara yang pernah berjumpa dengan Nabi Saw. Usia ketika syahid 70 tahun.
 • Muslim bin Ausaja. Di antara sahabat Rasulullah Saw. Pada malam Asyura, ketika Imam mengizinkan sekiranya ada yang hendak meninggalkan Karbala, untuk menyelamatkan diri dari pembantaian, Muslim berkata: “Wahai putra Rasulullah, ke mana aku harus berlari sekiranya aku tinggalkan engkau di sini?”
 • Qais bin Masyir.
 • Abu Samama Amr bin ‘Abdillah.
 • Burair Khuzair al-Hamadani, di antara yang sepuh di Karbala, sahabat Imam Ali di Kufah. Pada usia tuanya ia berangkat ke Karbala meminta izin untuk bertempur dan syahid bersama Imam.
 • ‘Amir bin Abdillah al-Hamadani
 • Syabib, mawla Hars bin Jabir
 • Hanala bin Asad
 • Abis Syakri
 • Abdurrahman Arhabi
 • Sayf bin Hars
 • Malik, sepupu Sayf bin Hars
 • Mauq bin Tsamamah al-Asadi
 • Habsyi bin Qais al-Nahmi

Syuhada dari Bani Jahni:

 • Junada bin Hars
 • Majma bin Abdullah
 • Hajjaj bin Masruq, muadzin kafilah Imam Husain as.

Syuhada dari Anshar:

 • Umar bin Qarza
 • Abdurrahman bin Abdi Rabb Khazrji
 • Junada bin Ka’ab
 • Amer bin Junada bin Ka’ab, ia diantarkan untuk bergabung bersama Imam oleh ibunya.
 • Na’im bin Ajlan
 • Sa’ad dan Abdul Hatuf bin Hars Anshari, sepasang saudara kembar di Karbala.

Syuhada dari Bani Biji dan Khas’ami

 • Zuhayr bin Qayn, pemimpin pasukan sayap kanan. Ia kepala suku di kaumnya. Ia punya banyak pengaruh di Kufah. Awalnya ia bekerja pada Khalifah Utsman. Sepulang haji, ia bertemu Imam dan terpesona oleh keindahan akhlak Al-Husain. Sebelum bergabung dengan Imam, ia menceraikan istrinya, menyampaikan salam perpisahan dan memilih untuk bergabung dengan Imam Husain as.
 • Salaman bin Mazarib, sepupu Zuhayr.
 • Sa’id bin ‘Umar
 • Abdullah bin Basyir

Syuhada dari Bani Kindi dan Ghiffari:

 • Yazid bin Zaid Kindi
 • Harb bin Imru al-Qais
 • Zahir bin ‘Amir
 • Basyir bin ‘Amir
 • Abdullah Arwah Ghiffari
 • Jon, mawla Abu Dzarr al-Ghiffari
 • Abdurrahman bin Urawah bin Harraq
 • Abdullah bin Urawah bin Harraq
 • Zawir bin Amr al-Kindi

Syuhada dari Bani Kalbi:

 • Abdullah bin ‘Umair
 • Istri Abdullah bin ‘Umair, juga syahid di Karbala. Ketika ia memangku jasad suaminya ia berkata: “Wahai Abdullah, engkau sudah masuk surga. Bawa aku serta bersamamu…” Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, seorang dari pasukan musuh menghantam kepalanya dengan kampak. Ia gugur sebagai syahidah.
 • Abdul A’la bin Yazid
 • Salim bin ‘Amir

Syuhada dari Bani Azdi:

 • Qasim bin Habib
 • Zaid bin Salim
 • Nu’man bin ‘Umar
 • Muslim bin Katsir
 • Rafi’ mawla Muslim Azdi

Syuhada dari Bani Tha`i dan Taymi:

 • Jabir bin Hajjaj
 • Abdurrahman bin Mas’ud
 • Bakr bin Hayy
 • Ammar bin Hassan
 • Mas’ud bin Hajjaj
 • Habib bin Amir

Syuhada dari Bani Abdi:

 • Yazid bin Tsabit
 • Amir bin Muslim
 • Saif bin Malik
 • Abdi Qays
 • Abdullah bin Zaid
 • Ubadillah bin Zaid
 • Adzan bin Umayya

Syuhada dari Bani Taqlibi:

 • Zurghama bin malik
 • Kanana bin ‘Atiq
 • Qasith bin Suhair
 • Kardus bin Zuhair
 • Musqit bin Zuhair

Syuhada Dari Bani Jahani wa Tamimi:

 • Aqaba bin Sulth

Syuhada Lainnya:

 • Wahab bin Abi Wahab
 • Istrinya, syahidah pertama di Karbala
 • Jibilath bin Ali Syaibani
 • Yazid bin Maghfal, sahabat Imam Ali as, dan seorang penyair yang menyenandungkan kasidah kecintaan Ahlul Bait.
 • Nasr bin Naizar, yang berkhidmat pada Imam Ali as. Ia hadiah dari Raja Persia untuk Rasulullah Saw. Ia dimerdekakan.
 • Qan’ab bin Namir
 • Kannah Taqlabi
 • Ammara bin Salama al-Da’alani
 • Amr bin Hasan Tali
 • Amr bin Ha’b
 • Amr bin Abdullah Jundayni
 • Amir bin Muslim
 • Salim mawla Amir bin Muslim
 • Abis bin Abi Syabib al-Syakiri
 • Syanib Syakiri
 • Sulaiman bin Razin, pembawa surat Imam Husain as untuk penduduk Basrah. Ia syahid ditangkap pasukan Ibnu Ziyad.
 • Suwaid bin Amr bin Abil Mata’
 • Sawar bin Manyim
 • Sayid bin Abdillah Hanafi, yang syahid ketika melindungi Imam Husain as shalat Zhuhur. Ia juga yang mengantarkan surat Muslim bin Aqil dari Kufah untuk Imam Husain. Ia gugur dengan beberapa anak panah di dadanya.
 • Ziad bin Arib al-Sa’idi
 • Aslam, yang berkhidmat pada Imam Husain as
 • Qarib, Munjih, Sa’d, Salim, dan Hars. Masing-masing pernah bekerja sebagai budak kemudian dimerdekakan dan memilih untuk bergabung dengan keluarga Rasulullah Saw. Hars dulu bekerja pada Sayyidina Hamzah.
 • Hanzala bin As’ad, pembawa pesan Imam Husain untuk Ibn Sa’ad di Karbala.
 • Hallas bin Amr
 • Hajjaji bin Badr
 • Jundab bin Muji
 • Umayyib Sa’d
 • Anas bin Hars Kahili
 • Qan’ab bin Umair
 • Ghumal al-Turki, yang berkhidmat pada Imam Ali Zainal Abidin as.

Dari pasukan musuh yang bergabung dan syahid membela Imam:

 • Al-Hurr bin Yazid al-Riyahi al-Tamimi, pemimpin pasukan yang memilih bergabung dengan Imam bersama enam orang pasukannya, termasuk dua putranya.
 • Ayiz bin Majama
 • Amr bin Khalid Saidavi dan tiga orang sahabatnya. Ketika empat orang ini merapat ke arah Imam, Al-Hurr meminta izin Imam untuk mencegat mereka mendekat. Karena mereka adalah tokoh-tokoh dari barisan musuh. Imam mencegahnya seraya berkata: “Jangan kauhadang mereka. Mereka datang kepadaku dengan niat baik. Mereka akan membantuku.”
 • Hars bin Imra al-Qais al-Kindi dan tiga orang sahabatnya. Hars berhadapan dengan pamannya yang bergabung dalam pasukan musuh. Pamannya bertanya: “Kauhendak membunuh pamanmu sendiri?” Ia menjawab tegas: “Ya! Engkau pamanku, tiada ragu. Tapi Allah Tuhanku dan kau datang ke sini untuk menentang-Nya.” Kemudian ia bunuh pamannya.
 • Umar bin Zabi’ah
 • Abdurrahman bin Mas’ud
 • Abdullah bin Busyr
 • Sa’ad bin Hars
 • Abu al-Hatuf bin Hars
 • Jaun bin Malik al-Tamimi

Sumber rujukan dan cerita lebih jauh tentang masing-masing syuhada di atas dapat merujuk pada situs http://www.convertstoislam.com/Karbala/martyrs.html

Selanjutnya, beberapa fakta tentang Karbala adalah seperti berikut:

Wahab bin Abi Wahab dan istrinya yang merupakan syahidah pertama di Karbala adalah sepasang suami istri yang baru menikah. Keduanya memeluk Islam karena tersentuh oleh khutbah Imam dalam perjalanan menuju Karbala. Ibunda Wahab yang Nasrani juga hadir dan membela Imam di Karbala (Karbala and Beyond, Yasin T. Jibouri, halaman 79-80).

John adalah budak merdeka yang dibebaskan dan berkhidmat pada Abu Dzarr al-Ghiffari. Ia seorang nasrani. Ketika syahid di Karbala, usianya 90 tahun. (Karbala and Beyond, halaman 80).

Zuljanah adalah nama kuda Imam Husain as. Konon, nama sebelumnya adalah Murtajiz. Ia diberi nama Zuljanah karena lengkingan suaranya yang khas: merdu, menjerit, tegas dan tinggi. Nabi Saw membelinya dari seorang Arab bernama Haris. Dikabarkan kulit Zuljanah putih tegas.

Jasad suci para syuhada dikebumikan oleh Bani Asad pada hari ketiga setelah mereka gugur. Selama beberapa hari, jasad suci itu terbaring dibakar terik matahari.

Jarak yang ditempuh oleh kafilah Asyura pasca Syahadah Imam Husain as, sekitar 1500 kilometer, dengan beberapa tempat persinggahan seperti Mausul di Irak dan Halb (Aleppo) di Suriah sekarang ini.

Ya laitanaa kunna ma’ahum wa nafuuza fawzan ‘azhiima…duhai, seandainya kami bergabung bersama mereka, dan beroleh kemenangan yang nyata…

***

DOA ZIARAH SINGKAT

Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Ali Muhammad
Salam bagi rambut putih yang dicelup darah
Salam bagi paras yang tertutup debu-debu tanah
Salam bagi tubuh yang dijarah
Salam bagi lisan yang dihantam ujung pedang
Salam bagi kepala yang terhunus di tombak pancang
Salam bagi tubuh-tubuh yang dibiarkan tergeletak di padang gersang
Salam bagi dia yang berselimutkan tetes darah
Salam bagi dia yang dihancurkan kehormatannya
Salam bagi dia, yang kelima dari Ashabil Kisa
Salam bagi dia, penghulu para syuhada
Salam bagi dia, yang terasing dari semua yang terasing
Salam bagi dia, penentang musuh zalim
Salam bagi dia, yang didekap tanah Karbala
Salam bagi dia, yang menangis malaikat karenanya
Salam bagimu Ya Aba ‘Abdillah…

“Dengan semangat Al-Husain, kita bebaskan Al-Quds!”
Duka dan cinta kita untuk bangsa Palestina.

_________
artikel diadaptasi dari: http://www.majulah-ijabi.org/9/post/2012/11/mengenal-lebih-dekat-fakta-karbala.html