Para Nabi

Makshumin AS
DARAS FIKIH

Dalam melaksanakan berbagai kewajiban syar'i baik dalam ibadah harian atau ibadah muamalah, setiap orang awam mesti merujuk kepada mujtahid (yang dalam syiah disebut Marja').

Secara rasional, akal juga mengharuskan orang yang tidak tahu akan hukum-hukum agama untuk merujuk kepada seorang mujtahid yang memenuhi syarat.

Bagi Anda yang bertaqlid kepada Ayatullah Sayid Ali Khamenei (Rahbar), silakan memanfaatkan akses materi fikih rahbar berikut ini:

eBook Daras Fikih - Istiftaat
Strukturalisasi Akhlaq

AHLULBAIT APPS

Download dan install beberapa aplikasi berikut ini:

           

Tausiah

KAJIAN KITAB

Dunia Islam