fbpx

Post Tagged with: "12 imam"

12 Imam Syiah yang termuat dalam kitab-kitab standar Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

12 Imam Syiah yang termuat dalam kitab-kitab standar Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Rasulullah Muhammad saw sangat perhatian dan sayang pada umatnya serta sangat mengharap umatnya selalu berada dalam kebenaran. Karena itu tidaklah mungkin Rasulullah meninggalkan umat tanpa menjelaskan kepada mereka apa dan siapa yang harus dijadikan rujukan oleh umat berkenaan dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Jika kita merujuk kepada kitab-kitab hadis, […]